www.hennegolfklub.dk   

 (+45) 75 25 56 10

VELKOMMEN

BANEN

KLUBBEN

GREENFEE

MEDLEMSKAB

SHOPPEN

TURNERINGER

KLUB I KLUB

         
 

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER


 

Turneringer

 

Hvis ikke andet er angivet i invitation/propositioner, er klubbens turneringer åben for alle, som er indehaver af et gyldigt DGU-kort.

 

Regler

 

Alle turneringer spilles efter de af Royal & Ancient fastsatte golfregler og de for banen gældende af DGU godkendte lokalregler.

 

 

Bane lukning

 

(Banelukning vil fremgå ved opslag i klubhuset og på nettet - www.hennegolfklub.dk)

 

Tilmelding

 

Tilmeldingsliste opsættes tidligst 29 dage før turneringen. Tilmelding kan endvidere ske via Golfbox. 

 

Tidsfrist

 

Tilmeldingsfristens udløb: Se turneringsopslag.

 

Startliste

 

Startliste bliver ophængt klubhusets og kan også ses på klubbens hjemmeside eller på GolfBox.

 

 

Deltager antal

 

Bortset fra mesterskabsturneringer kræves der mindst 8 deltagere i en række for at turneringen afholdes. Max. antal deltagere i en turnering vil være 128.

 

 

Afbud

 

Evt. afbud skal meddeles så hurtigt som muligt direkte til sekretariatet. Turneringsudvalget kan idømme karantæne fra turneringer ved udeblivelse uden lovlig afbud. Sker afbuddet efter sidste tilmeldings frist vil der blive opkrævet matchfee.

 

Afbud på grund af blandt andet vejrlig er ikke lovlig afbud.

Ved afbud uden lovlig grund betales turneringsgebyr.

 

 

Matchfee /

scorekort

 

 

Matchfee betales, og scorekort afhentes,  senest 20 min. før start.

 

Start / Teested

 

Spilleren skal melde sig til starteren senest 10 min. før sit  starttidspunkt. Ved gunstart skal spilleren være tilstede på sit start hul senest 10 min. før start.

 

For sent ankomst til start

 

For sen ankomst til start vil medføre...

Inden for 5 min.:

Hulspil: Tab af første hul.

Slagspil:  2 straffeslag.

 

Udover 5 min.:

Hulspil: Tab af match.

Slagspil:  Diskvalifikation

 

 

Ved lige resultat

 

I tilfælde af lige resultat afgøres placering med undtagelse af mesterskaber eller hvis der forekommer andre betingelser således:

 

Hulspil: Sudden death play off.

Slagspil/Stableford: Laveste handicap, herefter lodtrækning

 

I turneringer med gunstart, er det laveste handicap og herefter lodtrækning.

 

Afstands-målere

 

I en turnering på Henne Golf Klubs bane må en spiller skaffe sig oplysninger om afstand ved brug af et instrument, der alene måler afstand.

Med mindre andet er oplyst i den individuelle match betingelser!

 

 

Protester og afgørelser

 

I turneringer, hvor der ikke er udpeget en dommer, afgør turneringsledelsen alene og endeligt alle spørgsmål om faktiske forhold og alle regelspørgsmål.

 

Hvad enten der er dommer eller ej, afgør turneringsledelsen alene og endeligt alle spørgsmål om den korrekte forståels og anvendelse af turneringens propositioner.

 

Hund

 

Hund må ikke medbringes på banen under turneringer.

 

 

 

Henne Golfklub

Matchudvalget

 

TURNERINGER

 
   

 

+  MATCH PROGRAM

+  HENNE UGE

+  COMPANY DAY

+  GENERELLE TURNERINGS  

     BETINGELSER

+  MATCH TILMELDING, STARTLISTER

    OG RESULTATER

+  KOM I GANG MED GOLFBOX

 

 
     

 

 
 

 

Henne Golfklub, Hennebysvej 30, 6854 Henne, Tel: (+45) 75 25 56 10, post@hennegolfklub.dk

© 2011 Henne Golfklub  |  Forside  |  Sponsorer  |  Kontakt  |  Golf.dk